Certificat d'Eficiència Energètica (CEE)

El Certificat Energètic és obligatori per poder llogar o vendre la seva vivenda des l'1 de juliol del 2013.

El consell de ministres ha aprovat el certificat energètic que serà obligatori per als propietaris que vulguin vendre o llogar el seu habitatge a partir del pròxim 1 de juny, tal com ja va avançar . Segons el ministeri de foment, el 60% dels habitatges espanyols es van construir sense cap normativa d'eficiència energètica i que, en general, els habitatges a Espanya consumeixen el 17% de tota l'energia del país.

Dins de la política de suport a l'habitatge i rehabilitació i donant compliment amb la normativa comunitària, el consell de ministres ha aprovat el reial decret per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis existents.

Aquest document serà exigible en dos mesos "per als contractes de compravenda o arrendament ". La nova data de l'1 de juny suposa un retard respecte l'1 de gener passat que figurava en l'esborrany anterior. Per tant a partir de juny serà obligatori posar a disposició dels compradors o arrendadors d'edificis o de part dels mateixos, per a lloguers amb una durada superior a quatre mesos, un certificat d'eficiència energètica.

Aquest certificat, a més de la qualificació energètica de l'edifici, ha d'incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis, i, en el cas d'edificis existents, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles de l'eficiència energètica de l'edifici o d'una part d'aquest, de manera que es pugui valorar i comparar l'eficiència energètica dels edificis, per tal d'afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia.

Programes informàtics de l'IDAE

Com a eina per facilitar l'obtenció d'aquests certificats , per mandat del ministeri d'indústria, energia i turisme i del ministeri de foment, l'institut per a la diversificació i estalvi d'energia ( IDAE ) ha elaborat els programes informàtics CE3 i ce3x, tots dos publicats com documents reconeguts a disposició dels tècnics certificadors.

A més, l'IDAE s'ha encarregat de dur a terme un pla de formació per formar els tècnics responsables de certificar energèticament els edificis i d'aquells altres encarregats del seu control i inspecció sobre les eines reconegudes CE3 i ce3x. Finalment, IDAE s'encarregarà d'informar els venedors, compradors i usuaris d'habitatges i edificis en general sobre les noves obligacions a què han de fer front.

Obligacions per a les administracions públiques.

Igualment, i com a actuació exemplaritzant de les administracions públiques, el Reial decret obliga que tots els edificis o parts dels mateixos, en què una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2 inicialment que siguin freqüentats habitualment pel públic, disposin del certificat d'eficiència energètica i exhibeixin la seva etiqueta d'eficiència energètica.

Així, el complex cuzco que alberga als ministeris d'indústria, energia i turisme, economia i competitivitat i part d'hisenda i administracions públiques, ja ha estat qualificat mitjançant el programa informàtic de referència obtenint la qualificació energètica c.

                                                                                     Descarregar el Butlletí Oficial l' Estat (BOE)  ico-pdf