Assessoria fiscal

La complexa normativa que regula les obligacions tributàries fa necessari comptar amb l'assessorament de persones de confiança i experiència, que coneguin la situació de la seva empresa.

Només amb la planificació fiscal es pot aconseguir pagar el mínim d'impostos, mitjançant l'aprofitament de totes les possibilitats que brinda la normativa vigent.

Posem a la vostra disposició els recursos humans i materials necessaris per personalitzar al màxim el servei amb la intenció d'adaptar-nos a les seves necessitats de funcionament i gestió.


fiscal01AUTÒNOMS

  • Assessorament i planificació fiscal de l’exercici.
  • Confecció de llibres i Impostos trimestrals.
  • Confecció de Resums Anuals.
  • Assistència, defensa, resposta a requeriments, liquidacions i recursos en tots els Impostos del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme.

fiscal02RENDA I PATRIMONI

  • Confecció de declaracions.
  • Assistència, defensa, resposta a requeriments, liquidacions i recursos en tots els Impostos del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme.