Gratis la consulta d'orientació legal i lliurament de pressupost en tramitar la seva herència!

promo herencias sq
A Finques Martínez posem a la seva disposició el nostre equip professional en gestió integral d'herències que desglossa cada operació a una anàlisi jurídic i tributari.


El nostre rigor jurídic-fiscal, una gran agilitat de tramitació i uns costos molt competitius, ens permet oferir completa seguretat als nostres clients. 


• Revisió i ssessorament personalitzats de l'expedient presentant estudi per tal de minimitzar el cost econòmic del mateix.

• Assistència a la signatura, confecció i presentació d'impostos i seguiment fins a finalització de l'expedient.

Condicions de la promoció:

Un cop finalitzi la tramitació de l'herència, Finques Martínez procedirà a abonar-li l'import de l'orientació legal, valorada en 60 €.


El promotor es reserva el dret a canviar les dates de començament i final de la Promoció, i a modificar aquests termes i condicions en cas de circumstàncies imprevisibles, fora del seu control o alienes a la seva voluntat.

Qualsevol situació que pogués plantejar-se amb relació a la present Promoció i que no estigués expressament resolta per aquestes Bases i Condicions, serà únicament dirimida per Finques Martínez conforme a dret i les seves decisions seran inapel·lables.

La participació en la Promoció implica l'exprés i íntegre coneixement i acceptació dels presents termes i condicions.

Contacti'ns

HORARI D'ATENCIÓ:

Dilluns a dijous  10:00 - 18:00

Divendres           10:00 - 14:00


Passeig de Valldaura 128, local.


08042 Barcelona

Tel. 932 769 100

Fax. 932 761 082

info@finquesmartinez.com


contactar