Asessoria jurídica

asesoria juridicaDes de Finques Martínez posem a la vostra disposició una àmplia gamma de professionals que s'encarreguen de oferir-vos la informació que necessiteu per aclarir temes relacionats amb l'aplicació de normes en matèria de dret. Oferim els nostres serveis d'assessoria legal permanent als nostres clients, en assumptes de dret civil i comercial, així com laboral i fiscal, gestió encaminada a les següents activitats:

  • Assessorament integral en l'àmbit del dret civil, especialment les matèries de propietat horitzontal, arrendaments urbans, contractació i obra, així com en matèria d'assegurances.
  • Redacció i negociació de tot tipus de contractes.
  • Reclamacions judicials en l'àmbit del dret civil, incloent contractes, desnonaments (en qualsevol dels seus vessants), reclamació de deutes, Propietat Horitzontal i defensa o impugnació d'acords de les comunitats de propietaris.
  • Reclamacions judicials i extrajudicials que provenen de responsabilitat civil per danys soferts, davant de responsables o asseguradores, en els àmbits del dret civil i penal per accidents de trànsit.
  • Assessorament en àmbit de procés administratiu comú, en les relacions quotidianes dels ciutadans envers les administracions públiques, incloent procediments de responsabilitat patrimonial de l'Administració.
  • Assessorament integral en matèria de dret penal, ja sigui en seu policial o judicial.
  • Assessorament integral en matèria matrimonial, parelles de fet, capacitat de les persones i herències.
  • Dret bancari. Clàusules sòls i preferents.
  • En àmbit judicial general, amb les especialitats referides, defensa dels drets i interessos del client en els àmbits civil, penal i contenciós-administratiu.
  • Duem a terme totes les gestions per fer front a les obligacions tributàries tant per a persones físiques com jurídiques (impost sobre la renda, declaracions trimestrals d'IVA, declaracions informatives, impost de patrimoni, plusvàlues, ...)