Assegurances

 

ASSEGUREM EL SEU BENESTAR

 

seguros01Assegurances de vivenda o negoci:

 • Comunitat.
 • Llar.
 • Comerç.
 • Augment o disminució Capital Comunitat.
 • Augment o disminució continent llar.
 • Augment o disminució contingut llar.

seguros02Assegurances de patrimoni arrendat:

 • Defensa jurídica.
 • Cobrament de lloguers.
 • Edificis.
seguros03Assegurances a la seva persona i familia:

 • Decessos.
 • Accidents.
 • Plans de Pensions.
 • Plans de Jubilació.
 • Vida.