Escriptures

escrituras01SERVEIS D'ESCRIPTURES
 • Compra Venda.
 • Obra Nova.
 • Divisió en Propietat Horitzontal.
 • Testaments.
 • Extinció d'Usdefruit.
 • Constitució, dissolució de Societat.
 • Compra Venda d'accions o participacions.
 • Cancel·lació d'Hipoteca.
 • Cessament Administrador de Societat.
 • Nou nomenament Administrador de Societat.
 • Ampliació de Capital.
 • Declaració d'Hereus.
 • Elevació a Públic de contracte privat compra venda.

escrituras02SERVEIS DE SUCCESSIONS I DONACIONS
 • Revisió i assessorament personalitzat de l’expedient, presentant estudi amb la fi de minimitzar el seu cost econòmic.
 • Assistència a les firmes, confecció i presentació d’impostos i seguiment fins a la finalització de l’expedient.
 • Assistència, defensa, resposta a requeriments, liquidacions i recursos en tots els Impostos del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme.