Administració de comunitats

A FINQUES MARTÍNEZ, S.L. ens considerem un propietari més de la seva escala, per això, en l'administració de finques, som un equip de professionals experts a la seva disposició.

Els nostres pilars d'actuació són:

phACCESSIBILITAT EN ELS COMPTES DE LA SEVA COMUNITAT

  • Accés a la informació: estatuts, rebuts, incidències...
  • Conformitat del president a qualsevol pagament de factures extraordinàries o de reparació.

EQUIP DE PROFESSIONALS
  • Treballem per mantenir i incrementar el valor del seu immoble.
  • Acompanyem el president de la comunitat en les seves tasques i responsabilitats.
  • Optimitzem els serveis contractats, maximitzant la seva cobertura i minimitzant el seu cost.
  • Resolució d’incidències, minimitzant els conflictes i maximitzant la rapidesa.
  • Qualsevol veí de la comunitat estarà informat en tot moment.
  • Proactivitat, pla de millora contínua.

PRESA DE DECISIONS AMB BASE LEGAL

 Les nostres comunitats