Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Com complir amb la LOPD: informació, ajuda i guies pràctiques

La LOPD estableix les obligacions que els responsables dels fitxers o tractaments i els encarregats dels tractaments, tant d'organismes públics com privats, s'han de complir per garantir el dret a la protecció de les dades de caràcter personal.

Qui és el responsable?

El responsable d'un fitxer o tractament és l'entitat, persona o òrgan administratiu que decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades personals. Sobre el responsable del fitxer recauen les principals obligacions establertes per la LOPD i li correspon vetllar pel compliment de la Llei en la seva organización. Mes informació...


                                                                                                                               Descarregar PDF ico-pdf