Nou model 347 en Comunitats de Propietaris.

LES COMUNITATS DE PROPIETARIS HAURAN DE DECLARAR A PARTIR DE GENER ELS PAGAMENTS QUE SUPERIN ELS 3.005,60 EUROS.

Les comunitats de propietaris hauran de declarar a l'Agència Tributària partir de l'1 gener 2014 tots els pagaments que realitzen a tercers com les empreses de neteja, jardineria, lampistes, paletes, ascensors, sempre que aquests superin els 3.005,60 euros.

No obstant això, el Consell General de col·legis d'Administradors de Finques (CGCAFE) aclareix que les comunitats no estan obligades a declarar les compres de combustible i subministrament d'energia elèctrica o aigua per a ús comunitari.

També estan exempts les assegurances que protegeixin zones o elements comuns. ni el lloguer si han llogat algun habitatge, ja que està exempt d'IVA.