Sol·liciti Pressupost

Seleccioni el seu pressupost fent clic en el mateix.                                
                                                                                                         icono enviar correo
Certificat Eficiència Energètica

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Lloguers.

Haurà d'especificar "petició certificat eficiència energètica".

 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.

Així com:
 • Carrer.
 • Número.
 • Bloc.
 • Escala.
 • Pis.
 • Nom i cognoms del propietari o propietaris.
 • D.N.I.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies.

Cèdula d’Habitabilitat

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Lloguers.

Haurà d'especificar "petició cèdula d'habitabilitat".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Així com:
 • Carrer.
 • Número.
 • Bloc.
 • Escala.
 • Pis.
 • Nom i cognoms del propietari o propietaris.
 • D.N.I.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Administració lloguer

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Lloguers.

Haurà d'especificar "petició administració lloguer".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Així com:
 • Carrer.
 • Número.
 • Bloc.
 • Escala.
 • Pis.
 • Nom i cognoms del propietari o propietaris.
 • D.N.I.
 • Nom i cognoms de l'arrendatari o arrendataris.
 • D.N.I.
 • Preu lloguer.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Contracte de Lloguer

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Lloguers.

Haurà d'especificar "pressupost contracte lloguer ".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Així com:
 • Carrer.
 • Número.
 • Bloc.
 • Escala.
 • Pis.
 • Nom i cognoms del propietari o propietaris.
 • D.N.I.
 • Nom i cognoms de l'arrendatari o arrendataris.
 • D.N.I.
 • Nom i cognoms de l'avalista o avalistes.
 • D.N.I.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies.