Sol·liciti Pressupost

Seleccioni el seu pressupost fent clic en el mateix.                                
                                                                                                         icono enviar correo

Administració Finca / Parking

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Comunitats.

Haurà d'especificar "Sol·licitud pressupost administració finca / parking".

 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.

Així com:
 • Carrer.
 • Número.
 • Bloc.
 • Escala.
 • Nombre de departaments (vivendes, locals) o (places i trasters).
 • Si es cobra lloguer per arrendar la vivenda porteria, antenes, publicitat, etc.
 • Si es té contractat:
 • El servei de conserge o porter.
 • Neteja escala.
 • Neteja parking.
 • Ascensor.
 • Antena.
 • Porter electrònic.
 • Camió cuba.
 • Assegurança Multi Risc.
 • Manteniment jardineria.
 • Manteniment piscina.

Previsió futura: Obres diverses, façana, reparacions diverses, col·locació ascensor, etc.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Alta finca /parking, sense administración

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Comunitats.

Haurà d'especificar "Sol·licitud pressupost alta finca / parking, sense administració".

 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.

Així com:
 • Carrer.
 • Número.
 • Bloc.
 • Escala.
 • Nombre de departaments (vivendes, locals) o (places i trasters).

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Sol·licitut nota simple registral

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Comunitats.

Haurà d'especificar "Sol·licitud nota simple registral".

 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.

Així com:

 • Registre de la Propietat Número... (si el sap)
 • Localitat del Registre de la Propietat.
 • Carrer.
 • Bloc.
 • Escala.
 • Pis.
 • Localitat.
 • Dades Registrals (si les sap)
 • Número de Finca.
 • Tom.
 • Llibre.
 • Foli.
 • Secció.
 • Inscripció.
 • Anterior / Actual propietari.
 • Motiu de la sol·licitud (molt important)
Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies.