Les 4 raons de la “AHE” de "Perque les hipoteques pujaran al 2014"

14Oct2013

Les 4 raons de la “AHE” de "Perque les hipoteques pujaran al 2014"

L'Associació Hipotecària Espanyola (AHE) estima que el 2014 és probable que es vegin els primers signes de reactivació trimestral de la concessió d'hipoteques a particulars per a la compra d'habitatge, a causa de diversos factors, com una millor situació de les entitats financeres o entorn econòmic més estable tot i que encara feble.

L'AHE assenyala quatre factors que provocaran un augment en la concessió d'hipoteques el 2014:

1. - Millor posició patrimonial de les entitats de crèdit després del procés de sanejament i recapitalització del sector.

2. - Objectius de rendibilitat .

3. - Entorn econòmic més estable, tot i que encara feble.

4. - Accés més normalitzat i eficient als mercats de finançament majorista.

L'organisme també assenyala que altres factors com una menor incertesa sobre els ingressos familiars i un major optimisme sobre l'evolució de l'economia influiran de forma positiva en la confiança i decisions de compra d'habitatge per part dels particulars.

Respecte a l'evolució del crèdit per finançar la promoció immobiliària, continuarà en 2014 sotmès a restriccions relacionades amb les polítiques de riscos de les entitats i la reducció de la seva exposició immobiliària. " Per tant, tot i el previsible camí moderat de recuperació en el crèdit hipotecari en el segment llars, la contracció en el crèdit a les activitats immobiliàries i l'evolució de les amortitzacions faran que durant 2014 el saldo viu del crèdit hipotecari gestionat continuï registrant descensos respecte als seus nivells de 2013".

Contacti'ns

HORARI D'ATENCIÓ:

Dilluns a dijous  10:00 - 18:00

Divendres           10:00 - 14:00


Passeig de Valldaura 128, local.


08042 Barcelona

Tel. 932 769 100

Fax. 932 761 082

info@finquesmartinez.com


contactar